Julianastraat 5 • 8465 RC Oudehaske
Praktijklijn : 0513 - 677 221 • SPOEDLIJN : 0513 - 677 004 • Fax : 0513 - 677 148
Openingstijden:
Ma t/m do: van 8:00u tot 17:00u.
Vr: 8.00u tot 12.00u, 's middags gesloten

Welkom bij huisartspraktijk Oudehaske

Op onze vernieuwde website treft u algemene informatie aan over onze praktijk, maar er zijn ook allerlei wetenswaardigheden te vinden die voor u als patiënt interessant kunnen zijn.

De praktijk is vanaf oktober 2015 gevestigd in het multifunctionele centrum Kulturhus. We vormen daar met andere zorgverleners Gezondheidscentrum Oudehaske

VAKANTIE HUISARTSPRAKTIJK OUDEHASKE

Wegens vakantie is de praktijk gesloten van maandag 8 augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2022. Voor zorg die niet kan wachten tot uw eigen huisarts terug is, wordt waargenomen door:

Huisartspraktijk Zwartsenburg,

Streek 161 in Rotsterhaule,

telefoonnummer: 0513-551215,

spoedlijn:  0513-552336.

Tussen 17.00 uur en 8.00 uur en in de weekenden wordt waargenomen door Dokterswacht Friesland: 0900 112 7 112.

 

ATTENTIE:  Bloedprikken in de praktijk

U kunt nu bloed laten prikken in de praktijk op de donderdagochtend. De assistente verricht de bloedafname. Het bloedprikken gaat op afspraak. Deze kunt u inplannen bij de assistente. 

 

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE CORONA VERSPREIDING:

Het dragen van een mondkapje is niet meer nodig in de praktijk.

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM 0800 1351.

Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijkt u dan eerst op www.thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen.

Ik ben bang dat ik besmet ben met het nieuwe coronavirus

Ik wil voorkomen dat ik het nieuwe coronavirus krijg

Ik ben oud en heb een zwakke gezondheid en denk na over behandeling bij Corona

Keuzehulp: Verken uw wensen voor zorg en behandeling (duur 30-45 minuten)

In januari 2020 is de praktijk wederom geaccrediteerd en heeft daarmee het kwaliteitskeurmerk behouden. Als patiënt wilt u een huisarts die u de beste zorg verleent. Met een NHG-Praktijkaccreditering laat een praktijk zien dat deze gestructureerd werkt aan verantwoorde zorg, tevreden patiënten en een goede organisatie.

  

 Huisartspraktijk Oudehaske is digitaal bereikbaar via een beveiligde internetverbinding. Onder andere online afspraken inplannen op de spreekuren en email-consulten behoren tot de mogelijkheden. Inloggen kan direct via MijnGezondheid.net in het blok rechts onder in de huidige home-page en via 'Internetportaal praktijk' in de linker kolom. U heeft een DigiD met sms-functie nodig om in te loggen. Voor meer informatie kijkt u in de linker kolom onder Internetportaal praktijk.

Onze praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

 

 

 

Nieuws uit de zorg

Wat te doen bij reisziekte

04-08-2022

Geef uw kind vooraf iets kleins te eten en laat het tijdens de reis recht vooruit kijken.Lees meer

Blijf gezond bij warm weer

17-07-2022

Voor sommige mensen is het extra belangrijk om voorzichtig te zijn met warmte, zoals mensen ouder dan 70 jaar en kinderen jonger dan 2 jaar.Lees meer

Corona-klachten? Doe een zelftest

11-07-2022

Bij klachten die passen bij corona, doe een zelftest. Als de test laat zien dat u corona heeft, blijf thuis.Lees meer