Julianastraat 5 • 8465 RC Oudehaske
Praktijklijn : 0513 - 677 221 • SPOEDLIJN : 0513 - 677 004 • Fax : 0513 - 677 148
Openingstijden:
Ma t/m do: van 8:00u tot 17:00u.
Vr: 8.00u tot 12.00u, 's middags gesloten

Praktijkgeschiedenis

(bron: Sietse Krikke die materiaal vergaarde uit notulen Dorpsbelang, Nieuwsblad van Friesland, Jouster Courant, Friese Koerier, Leeuwarder Courant en Woningkaarten van de Gemeente. Sietse is een zoon van Sijbolt Krikke die als dienstbode heeft gefungeerd voor zowel dr. Bast als dr.Bonnema)

 

vóór 1925:  

Oudehaske werd van huisartsenzorg voorzien door huisartsen uit Joure, Heerenveen en Akkrum.

Op de foto ziet u dhr.Berger die de huisarts voor 1925 in een glazen wagen naar Oudehaske vervoerde (andere wagen dan op de foto)

 

Aug 1925:  

Door inspanningen van Dorpsbelang en met goedvinden van gemeenteraad (die toenertijd de dokter betaalde voor het voeren van een “armenpraktijk”) vestigde zich dokter Bast op de Jousterweg 150 in Oudehaske. Bij de huisartspraktijk had dr.Bast tevens een apotheek-voorziening. Hij hield spreekuur elke werkdag van 8:00-9:00 uur 's ochtends en van 18:00-19:00 uur 's avonds. Er was toen al sprake van een op hande zijnde telefoon-aansluiting!

op Jousterweg 150 vestigde zich voor het eerst een huisarts in Oudehaske! dr.Bast heeft er nog geen jaar praktijk gehad alvorens te verhuizen

 

1926:  

De huisartspraktijk van dr.Bast verhuist al snel naar Jousterweg 125.

Het pand op Jousterweg 125 : eerst hulpkantoor der posterijen, tussen 1926 en 1968 huisartspraktijk en weer later melkzaak...

 

1927:  

De “armenpraktijk” van Oudehaske, Nijehaske, Nieuwebrug, Haskerdijken en Stobbegat werd vanuit het college van B&W aan dr.Bast opgedragen.

Vervoer van dr.Bast, toenertijd was de dokter nog een van de weinige dorpsbewoners met een auto. Hierboven te zien met Ford A op een dichtgevroren IJsselmeer bij Urk. Dienstbode Sijbolt Krikke -die voor de dokter medicijnen rond bracht- staat ook op de foto.

 

dec 1928:  

De praktijk wordt overgenomen door dokter Bonnema.

De auto van dokter Bonnema, huisarts in Oudehaske van 1928 - 1958 hier geparkeerd langs de Haskervaart nabij de boerderij van Greevelink

 

1958:  

Door ziekte van dr.Bonnema wordt de praktijk waargenomen door dr.Schreurs, die na een half jaar verongelukt. De praktijk wordt uiteindelijk opgevolgd door dr.Klijnsma.

 

1968:  

De praktijk verhuist naar de Jousterweg 98A.

 

Aug 1975:  

Dr.Klijnsma wordt verzekeringsgeneeskundige in Heerenveen en de praktijk wordt opgevolgd door dr.Schuring.

 

Aug 2005:  

Dhr. en mw. Schuring dragen de praktijk over aan huisartsenechtpaar Smits. Het praktijkadres wordt Badweg 30.Na een flinke verbouwing in het pand aan de Badweg en de sollicitatieprocedure voor een nieuwe part-time doktersassistente is alles klaar voor de overname van de huisartspraktijk. Het nieuwe team bestaat uit mw.Rijpkema die al assistente was bij dr.Schuring, mw. Hoekstra die de andere helft van de doktersassistente-formatie vervult en dhr.Smits die na 2,5 jaar huisartsenwaarnemer te zijn geweest in Friesland klaar is voor een eigen praktijk. In september volgt nog een waardig afscheid van dhr. en mw. Schuring die Oudehaske en omstreken zo'n 30 jaar van medische zorg hebben voorzien. De afscheidsborrel is verzorgd door Dorpsbelang Oudehaske. In januari 2006 rondt mw. Smits haar vervolgopleiding tot huisarts af en heeft zij ineens een dubbele registratie; verpleeghuisarts en huisarts. Zij start in "Huisartspraktijk Oudehaske" als helft van het huisartsenduo met haar echtgenoot. In juli 2006 start ook mw. Oosterbaan als praktijkondersteuner.

 

op de afscheidsreceptie wordt door "Dorpsbelang Oudehaske" als afscheidskado onder andere een prachtig beeld overhandigd

 

..................het pand op de Badweg nr. 30

...het team anno 2008: (vlnr: mw.Oosterbaan, mw.Rijpkema, mw.Hoekstra, dhr.Smits, mw.Smits - de Vries)

 

Okt 2008:  

Dhr. en mw. Smits verhuizen naar het midden des lands en dragen de praktijk over aan het huisartsenechtpaar dhr. Torn Broers en mw.van der Velde. De geheel vernieuwde praktijk in alle facetten krijgt een doorstart aan de badweg in afwachting van realisatie van een nieuw pand voor alle inwoners van Oudehaske: het Kulturhus.

 

 het huisartsenechtpaar Torn Broers/van der Velde voor het pand op de Badweg nummer 30.

 

2012

De ontwikkeling van het Kulturhus verloopt traag, echter, in het voorjaar van 2012 tekenen alle participanten hun deelnameovereenkomst waarmee de daadwerkelijke realisatie in een stroomversnelling lijkt te komen. In het najaar van 2013 zal van start worden gegaan met de bouw van het nieuwe pand welke, naar het nu laat uitzien, einde 2014 zal worden opgeleverd.